Det nytter at hjælpe!

  • Det nytter at hjælpe med mundhygiejneDer vil som oftest være meget hurtige og meget synlige resultater af en målrettet, systematisk hjælp til en borgers mundhygiejne
  • En bedre mundhygiejne giver borgeren mulighed for at få en mere rigtig ernæring, der igen indvirker positivt på borgerens helbred og livskvalitet
  • En bedre mundhygiejne øger borgerens lyst til at være sammen med andre – øger den sociale interaktion
  • En bedre mundhygiejne reducerer borgerens sygdomsrisiko, ikke bare i mundhulen men også mht. fx lunge og hjerte-kar sygdomme og diabetes
  • En bedre mundhygiejne kan fjerne gener og smerter, der influerer negativt på borgerens livskvalitet i hverdagen
  • En bedre mundhygiejne glæder man sig jo også selv over i samværet med borgeren
  • En bedre mundhygiejne kan redde liv

 

ALLE HAR BEHOV FOR OG RET TIL ORDENTLIG MUNDPLEJE – OGSÅ SENIORER!