Sådan kan du hjælpe en anden person med mundpleje

Sådan kan du hjælpe en anden person med mundpleje
Du kan som personale eller som pårørende hjælpe med en anden persons mundpleje på mange forskellige måder; fx:

Regelmæssigt tandeftersyn

 • Hjælpe med at sikre, at borgeren har en tandlæge eller tandplejer tilknyttet
 • Hjælpe med at checke, at borgeren rent faktisk har været ved tandlægen / tandplejeren

 

Daglig mundpleje

 • Hjælpe med at få den lagt i faste rammer
 • Hjælpe med at udføre den

 

Renholdelse af proteser

 • Hjælpe med at sikre, at protesen gøres ren hver dag
 • Hjælpe med at tage protesen ud og sætte den i igen

 

Renholdelse af tandplejemidler og -hjælpemidler

 • Hjælpe med at holde tandplejemidler og hjælpemidler rene
 • Hjælpe med at udskifte eller supplere, når der er behov
 • Anskaffe de materialer, der skal bruges

 

Forebyggelse

 • Hjælpe med at forklare, hvorfor forebyggende tiltag er vigtige
 • Hjælpe med at gennemføre forebyggende tiltag

 

Kost

 • Hjælpe med at forklare, hvad rigtig kost er – og hvorfor det er det
 • Hjælpe med at sikre adgang til rigtig kost

 

Instruktioner mm.

 • Hjælpe med til at sikre, at personalets kompetencer i mundpleje vedligeholdes
 • Hjælpe med til at sikre, at personalet (eller borgeren eller pårørende) løbende har adgang til instruktionsmaterialer o.lign.

 

Overgreb kontra omsorgssvigt: At hjælpe med mundpleje kan være grænse-overskridende for begge parter:  borgeren og hjælperen. For megen insisteren på at hjælpe kan tangere overgreb, det modsatte kan tangere omsorgssvigt – der er ingen facitliste.