Tandpleje i praksis for seniorer

Tandpleje i praksis for seniorerHer er nogle eksempler på tjeklister, der kan anvendes i vurderingen eller fastlæggelsen af tandpleje for seniorer:

Regelmæssigt tandeftersyn

A) Er borgeren tilmeldt en privatpraktiserende tandlæge eller tandplejer?

 • Har borgeren rent faktisk været hos tandlægen eller tandplejeren (på klinik eller i sit eget hjem/på plejecentret)  inden for det sidste år og med det interval, der er aftalt med tandlægen eller tandplejeren?

B) Er borgeren visiteret til omsorgstandpleje?

 • Har omsorgstandplejen rent faktisk efterset borgeren inden for det sidste år?

C) Har borgeren fravalgt regelmæssigt tandeftersyn hos tandlægen eller tandplejeren?

 • Hvis Ja: Er dette valg blevet testet med regelmæssige mellemrum?
 • Hvis Nej: Skal borgeren tilmeldes til privat tandbehandling, på klinik eller i sit eget hjem/på plejecentret? eller Kan/skal borgeres visiteres til omsorgstandpleje?

 

Daglig mundpleje

 • Indgår mundpleje som en del af borgerens egne, daglige rutiner? I tilstrækkeligt omfang? Og er borgeren rent faktisk i stand til selv at tage vare på sin daglige mundhygiejne?

Eller

 • Indgår den daglige tandpleje som en del af den daglige pleje af borgeren?
 • Og er den indskrevet i og tidslagt i handleplanen for borgeren?
 • Er de rigtige tandplejemidler til rådighed for borgerens mundpleje?
 • Er tandplejemidlerne rengjorte og i god stand?
 • Er der behov for tandplejehjælpemidler?
 • Har personale (eller borgeren selv eller pårørende)  viden om, hvordan man udfører god, daglig mundhygiejne?
 • Har de viden om forebyggelse?
 • Har de adgang til instruktioner, retningslinjer mm. vedr. mundpleje?

DAGLIG MUNDPLEJE ER EN VIGTIG SUNDHEDSFREMMENDE OG SYGDOMSFOREBYGGENDE INDSATS