• VÆLG kommune her

Omsorgs- og specialtandpleje

Dette er Kalundborg kommunes hjemmeside om forebyggende tandpleje og tandbehandling for personer, der er visiteret til omsorgs- eller specialtandplejeordningerne.

Hjemmesiden henvender sig til omsorgs- og specialtandplejepatienter selv, men også til deres  pårørende og  plejepersonale samt andre interesserede.

Hvis du søger information om tandpleje til ældre, der er friske og som selv kan varetage sin egen tandpleje, kan du læse her www.seniortandpleje.org